VinaroSantos
  • Featured
  • Featured
  • Featured
Año: 2009
Director: Jordi Cadena
Formato: HDV
Entre el 1971 i el 1972 Jordi Cadena va començar a rodar amb en Gustau Hernández, de forma totalment independent i per tant sense sotmetre’s a cap tipus de censura obligatòria en l'època, una pel·lícula en 16 mm i en blanc i negre, de durada incerta que tenia un guió més o menys estructurat i una idea final més clara.

Es tractava de rodar una sèrie d'escenes, la majoria d'un sol pla i sense una necessària connexió entre elles, en què es mostrés, de forma realista, una certa quotidianitat de la gent de l’entorn del vint-i-tants als trenta-i-tants anys, d’una determinada classe social i d’un determinat nivell intel·lectual: classe mitjana i mitjana alta, estudiants universitaris i professionals lliberals, o sigui la anomenada petita burgesia.

Aquestes imatges havien d’anar acompanyades d’una “veu en off” que analitzaria la funció d’aquesta gent en la societat i quina era la seva aportació a la lluita contra la dictadura i per què, des d'un punt de vista de l'esquerra marxista-leninista, era una classe destinada a la seva desaparició.
El projecte no es va poder acabar perquè els autors el van considerar excessivament abstracte i per fora de la realitat política del moment.

En un document de deu folis escrit per Gustau Hernández i adreçat a Jordi Cadena a l'any 1973 s'expliquen els motius:

"Molt es pot discutir sobre aquesta pel·lícula en la mesura que molt més es pot filmar. Però les raons que poden justificar totes les crítiques exposades anteriorment les entendrem a mida que examinem les posicions polítiques inconcretes adoptades innocentment per nosaltres, els autors. L'anàlisi d'aquestes crítiques ens podran portar a una posterior exposició més coherent sobre el conjunt del film (el fet i el que queda per fer) passant per la teva nova proposta de muntatge."

Mai es va reprendre el rodatge i ara, quasi quaranta anys més tard, aquesta nova pel·lícula intenta recuperar els passos perduts d'un film sense acabar.

FOTOGRAFIAS